Phân biệt tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ

 

Người Mỹ dùng từ "just", "already" hay "'yet" trong thì quá khứ đơn giản, trong khi tại người Anh thường dùng chúng ở thì hiện tại hoàn thành.

 

A. Những khác biệt về dùng từ trong văn nói

 

1. Cách dùng "just", "already" hay "yet"

 

- Người Mỹ dùng 3 từ trên trong quá khứ đơn giản (the simple past tense), trong khi người Anh thường dùng những từ đó ở thì hiện tại hoàn thành (the present perfect).

Người Mỹ nói:

"I already had lunch." hay "She didn't arrive yet"

Người Anh nói:

"I've already had lunch." hay "She hasn't arrived yet"

  2. Cách nói giờ

 

Nếu muốn nói 2:45 hay 2h45 tại Anh, chúng ta có thể nói:

"Quarter to three", hay 3:15 - 3h15 có thể nói "Quarter past three".

Trong khi đó, tại Mỹ, nói giờ như sau:

"Quarter of three" để chỉ 2:45, hay "Quarter after three" để chỉ 3:15.

 

3. Người Anh và người Mỹ cũng khác nhau trong cách nói

 

 

 

- GOOD: người Mỹ dùng good thay cho well, VD: I feel good (M) = I feel well (A)

- Người Anh dùng 'have got' hay 'has got' khi nói về sở hữu, trong khi người Mỹ thì thường hay dùng 'have' hay 'has'.

Ví dụ, tiếng Anh Mỹ, chúng ta có thể nói: "I have a new car."

Còn trong tiếng Anh Anh thì thường là: "I've got a new car."

- Dạng Past Participle của GET, người Mỹ dùng là GOT, còn người Anh dùng là GOTTEN.

- Với động từ AIM, người Mỹ dùng cấu trúc "to aim to + V", còn người anh dùng cấu trúc "to aim at + V-ing".

Ví dụ: We aim to do something nice = We aim at doing something nice.

Chính tả là yếu tố tạo nên sự khác biệt lớn nhất giữa hai loại tiếng Anh: Anh-Anh và Anh-Mỹ.

Anh-Mỹ

Anh-Anh

color, humor, flavor

colour, humour, flavour.

recognize, patronize

recognise, patronise.

Travel - traveler - traveling

Travel - traveller - travelling

to practice

to practise

 

B. Chính tả (Spelling)

 

Để nắm vững sự khác biệt giữa hai loại tiếng Anh như "mò kim đáy biển". Bạn có thể nhờ sự hỗ trợ của công cụ kiểm tra chính tả (spell check) trên máy tính để tạo sự nhất quán trong cách sử dụng. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất là việc lựa chọn từ vựng và cách phát âm. Để khắc phục điều này bạn có thể sử dụng từ điển như một công cụ hỗ trợ đắc lực vì hầu hết các từ điển đều có hướng dẫn chính tả và giải thích cụ thể hai loại tiếng Anh.

 

C. Một số cặp từ Anh-Anh và Anh-Mỹ thông dụng

 

Anh-Mỹ

Anh-Anh

Nghĩa tiếng Việt

Attorney

Barrister/Solicitor

Luật sư

Bookstore

Bookshop

Hiệu sách

Automobile

Motor car

Ôtô

Blank

Form

Bản mẫu có chỗ trống để điền vào

Calling card

Visiting card

Danh thiếp

Candy

Sweets

Kẹo

Candy store

Sweet shop

Cửa hàng kẹo

car

coach, carriage

Toa xe lửa

Corn

Maize, Indian corn

Ngô

grain, wheat

    corn     

Lúa mì

City Hall

Town Hall

Thị sảnh, tòa thị chính

Cracker

Biscuit

Bánh quy

Director

Producer

Đạo diễn điện ảnh. 

downtown

city

Trung tâm thành phố

Drugstore

Chemist’s/Chemist’s shop

Hiệu thuốc

Elevator

Lift

Thang máy

Gas/gasonline

Petrol

Xăng

Kerosene

Paraffin

Dầu hỏa

Fall

Autumn

Mùa thu

First name hay given name

Christian name

Tên (người)

Sidewalk

Pavement

Vỉa hè

Railroad

Railway

Đường sắt

Supermarket

Self-service shop

Cửa hàng tự phục vụ

Freshman

First year student

Sinh viên năm thứ nhất

Sophomore

Second year student

Sinh viên năm thứ hai

Junior

Third year student

Sinh viên năm thứ ba

Senior

Last year student

Sinh viên năm cuối

Nguồn Vnexpress.net

 

Nhận thông tin Summer School


Thống kê truy cập

Tổng truy cập:

Online: