Ưu đãi lên tới 20% khi nhập học trong tháng 2 & 3/2019

 

Chi nhánh Đống Đa

 

Lớp

(Năm sinh)

Ngày

Khai giảng

Lịch học

Học phí

Giáo trình

Địa điểm

TA41

(2014+2015)

Chủ nhật

03/3/2019

T5: 17.30-19.05

CN: 15.30-17.05

800.000đ/tháng

Super Tots 1

C1/9/61

Hoàng Cầu

PKA51

(2013)

Thứ 5

21/3/2019

T5: 17.30-19.05

CN: 17.30-19.05

800.000đ/tháng

Hooray A

C1/9/61

Hoàng Cầu

KA79

(2012)

Thứ 3

12/3/2019

T3: 17.30-19.30

CN: 9.45-11.45

900.000đ/tháng

Super Kids 1

21 Võ Văn Dũng

SA1

(2011)

Thứ 3

19/2/2019

T3: 17.30-19.30

CN: 17.30-19.30

900.000đ/tháng

Family &

Friends 1

C1/9/61

Hoàng Cầu

SA6

(2011)

Thứ 6

29/3/2019

T2: 19.30-21.30

T6: 19.30-21.30

900.000đ/tháng

Family &

Friends 1

21 Võ Văn Dũng

------------------------------------ 

Chi nhánh Thanh Xuân

 

Lớp

(Năm sinh)

Ngày

Khai giảng

Lịch học

Học phí

 Giáo trình

Địa điểm

SA46

(2011)

Thứ 7

02/03

Thứ 2: 17.30 – 19.30

Thu 7: 17.30 – 19.30

900.000đ/tháng

Family &

Friends 1

75/80 Ngụy Như

Kon Tum

KA33

 (2012)

Thứ 4

06/03

Thứ 4: 17.30 – 19.30

Chủ Nhật: 9.00 – 11.00

900.000đ/tháng

Super Kids 1

75/80 Ngụy Như

Kon Tum

PKA22

(2013)

Thứ 4

06/03

Thứ 4: 17.30 – 19.05

Thứ 7: 17.30 – 19.05

800.000đ/tháng

Hoorey A

75/80 Ngụy Như

Kon Tum

TA20

(2014)

Chủ Nhật

10/03

Thứ 6: 17.30 – 19.05

Chủ Nhật: 9.00 – 10.35

800.000đ/tháng

Super Tots 1

75/80 Ngụy Như

Kon Tum

NPFA

08+09

Liên tục

tuyển sinh

Chủ Nhật:

17:30 – 19:30

2.880.000đ/

khóa 24 buổi

Gramma B

75/80 Ngụy Như

Kon Tum

 ------------------------------------ 

Chi nhánh Ba Đình

 

Lớp

(Năm sinh)

Ngày

Khai giảng

Lịch học

Học phí

Giáo trình

Địa điểm

PKA8

(2013)

Thứ Tư

20/2/2019

Thứ Tư: 17h30 – 19h05

Chủ Nhật: 17h30 – 19h05

800.000đ/tháng

Hooray A

454 Đội Cấn

KA90

(2012)

Chủ Nhật

24/2/2019

Thứ Tư : 17h30 – 19h30

Chủ Nhật: 9h45 – 11h45

900.000đ/tháng

Super Kids 1

69 Kim Mã Thượng

TA5

(2014 – 2015)

Thứ  Năm

7/3/2019

Thứ  Năm: 17h30 – 19h05

Thứ Bảy: 15h15 – 16h50

800.000đ/tháng

Super Tots 1

454 Đội Cấn

SA98 (KA86) (2011)

Chủ Nhật

17/3/2019

Thứ Năm: 17h30 – 19h30

Chủ Nhật: 9h45 – 11h45

900.000đ/tháng

Family &

Friends 1

69 Kim Mã Thượng

SA99

(2011)

Chủ Nhật

24/3/2019

Thứ Tư : 17h30 – 19h30

Chủ Nhật: 15h15 – 17h15

900.000đ/tháng

Family &

Friends 1

69 Kim Mã Thượng

------------------------------------ 

Chi nhánh Hoàng Mai

 

Lớp

(Năm sinh)

Ngày

Khai giảng

Lịch học

Học phí

 Giáo trình

Địa điểm

PKA2

(2013-2014)

Thứ Năm

21/2/2019

T5: 17h45 – 19h15

T7: 16h00 – 17h30

800.000đ/tháng

Hooray Let’s Play A

Ngõ 6 Kim Đồng

SA2

(2010 -2011)

Chủ Nhật

24/2/2019

T4: 17h45 – 19h45

CN: 9h45 – 11h45

900.000đ/tháng

Family & Friends 1

Ngõ 6 Kim Đồng

MA2

(2008-2009)

Thứ Năm

21/2/2019

T5: 17h45 – 19h15

CN: 15h30 – 17h30

900.000đ/tháng

Family & Friends 3

Ngõ 6 Kim Đồng

MB2

(2008-2009)

Thứ Sáu

08/3/2019

T6: 17h45 – 19h45

CN: 9h45 – 11h45

900.000đ/tháng

Family & Friends 4

Ngõ 6 Kim Đồng

 

 

Nhận thông tin Summer School


Thống kê truy cập

Tổng truy cập:

Online: