Hướng dẫn tham dự cuộc thi Summer Spelling Bee

HƯỚNG DẪN THAM GIA CUỘC THI

SUMMER SPELLING BEE 2015

 

A – PRELIMINARY ROUND (Vòng sơ khảo)

 

- Nguồn tham khảo: Flyers Wordlist (tải tại đây hoặc tại đây hoặc tại đây)

 

- Thí sinh tham gia sẽ được phát bảng và bút ngồi vào bàn ngay ngắn.

 

- Thí sinh nghe giám khảo đọc từ rồi viết lại vào bảng con. Thí sinh có 20s cho mỗi lần viết từ.

 

- Sau khi hết 20s, giám khảo rung chuông báo hiệu thí sinh dừng bút. Tất cả thí sinh nhất loạt giơ bảng. Giám khảo được phân công tại từng khu vực đi kiểm tra câu trả lời của học sinh rồi đánh dấu vào bảng điểm.

 

- Vòng sơ khảo kéo dài trong 5 lượt thi (~60 phút). Đề bài cho mỗi lượt thi gồm 10 từ. Sau mỗi lượt thi, học sinh nào trả lời đúng từ 5 từ trở lên sẽ được vào lượt tiếp theo. Nếu thí sinh chỉ trả lời đúng dưới 4 từ/ lượt sẽ ra về sau lượt đó.

 

- 30 thí sinh có nhiều câu trả lời đúng nhất sẽ tham dự vòng chung kết.

 

B – FINAL ROUND (Vòng chung khảo)

 

1. Ban giám khảo: bao gồm 1 giáo viên nước ngoài, 2 giáo viên người Việt Nam. Tất cả đều có trình độ ngữ âm chuyên sâu.

 

2. Nguồn tham khảo: Wordlist 3000 từ thông dụng của nhà xuất bản Oxford. (tải tại đây hoặc tại đây hoặc tại đây)

 

3. Cách thức tổ chức: theo hình thức phỏng vấn trực tiếp chia làm 2 vòng như sau

 

Vòng 1 – SPELL THE WORD (đánh vần từ được đọc)

 

- Thí sinh được gọi theo số báo danh và tên, bước lên vị trí thi và đánh vần một từ đưa ra bởi giáo viên nước ngoài. Sau khi thí sinh đánh vần xong thì giáo viên kiểm duyệt sẽ công bố xem câu trả lời đó đúng hay sai.

 

- Mỗi thí sinh có 1 phút để suy nghĩ và trả lời. Trong thời gian 1 phút, thí sinh có thể yêu cầu hai quyền trợ giúp từ giáo viên nước ngoài là: hỏi định nghĩa và đọc lên câu văn chứa từ đó. Thí sinh có thể đổi câu trả lời của mình cho đến khi có đáp án đúng trong thời gian 1 phút suy nghĩ của mình. Khi chỉ còn 10 giây, giáo viên kiểm duyệt sẽ thông báo cho thí sinh.

 

- Thí sinh trả lời sai sẽ bị loại ngay lập tức. Vòng thi này sẽ diễn ra cho đến khi còn 10 học sinh.

 

Vòng 2 – WORD THE SPELLING (phát âm từ được đánh vần)

 

- Thí sinh được gọi theo số báo danh và tên, bước lên vị trí thi và nói lên từ chính xác được đánh vần bởi giáo viên nước ngoài. Sau khi thí sinh đánh vần xong thì giáo viên kiểm duyệt sẽ công bố xem câu trả lời đó đúng hay sai.

 

- Mỗi thí sinh có 1 phút để suy nghĩ và trả lời. Nếu không chắc chắn với câu trả lời của mình, thí sinh có thể yêu cầu giáo viên nước ngoài nêu lên định nghĩa của từ được đánh vần. Trong vòng 1 phút, thí sinh có thể thay đối câu trả lời của mình cho đến khi có đáp án đúng. Khi chỉ còn 10 giây, giáo viên kiểm duyệt sẽ thông báo cho thí sinh.

 

- Thí sinh trả lời sai sẽ bị loại ngay lập tức. Vòng thi sẽ diễn ra cho đến khi chọn được quán quân là thí sinh cuối cùng trả lời được lượt thi của mình.

Nhận thông tin Summer School


Thống kê truy cập

Tổng truy cập:

Online: