Thi Cambridge

 • Thi thử Starters – Movers – Flyers miễn phí lần thứ 10

  Kỳ thi Young Learners English Tests là Kỳ thi tiếng Anh trẻ em của Cambridge...

  Chi tiết >>
 • Mô hình cấp độ tương ứng

  Mô hình cấp độ cho thấy mối tương quan giữa các khóa học của Summer School với các kỳ thi chuẩn của Đại học Cambridge. Chúng tôi có các khóa học liên thông từ trình độ Starters đến hết Flyers cho học sinh tiểu học, và kế đó là các…

  Chi tiết >>
 • Thi thử Starters – Movers – Flyers miễn phí

  Kỳ thi YLE (Young Learners English Tests) là Kỳ thi tiếng Anh trẻ em của Cambridge kiểm tra những kỹ năng Tiếng Anh của học sinh cấp độ tiểu học. Kỳ thi này được đảm trách bởi Hội Đồng khảo thí Đại học Cambridge tại Vương Quốc Anh, chuyên về…

  Chi tiết >>
Nhận thông tin Summer School


Thống kê truy cập

Tổng truy cập:

Online: