Thi Cambridge

  • Thi thử Starters – Movers – Flyers miễn phí

    Kỳ thi YLE (Young Learners English Tests) là Kỳ thi tiếng Anh trẻ em của Cambridge kiểm tra những kỹ năng Tiếng Anh của học sinh cấp độ tiểu học. Kỳ thi này được đảm trách bởi Hội Đồng khảo thí Đại học Cambridge tại Vương Quốc Anh, chuyên về…

    Chi tiết >>
Nhận thông tin Summer School


Thống kê truy cập

Tổng truy cập:

Online: