Thông báo lịch ôn thi Cambridge English tháng 3/2016

 

 Để con có thể tham gia buổi ôn tập đạt kết quả tốt nhất, phụ huynh lưu ý tải các tài liệu, in và cho con luyện tập theo hướng dẫn sau đây:

 

Cấp độ Starters

 

Tài liệu in bắt buộc cho con trước khi tham gia ôn thi tập trung Tải tại đây:

Tài liệu bao gồm:

1. Tổng hợp từ vựng cấp độ Starters bằng tranh

 

Mỗi ngày con ôn lại 1-3 chủ đề (2-6 trang).

Con nhìn từ bên dưới đọc và tìm tranh minh họa từ đó trong bức tranh phía trên.

Con đánh dấu lại những từ chưa biết.

Con nhìn tranh phía trên (che phần chữ phía dưới) và viết lại các từ vựng mà con nhớ.

Con kiểm tra lại chính tả của các từ đã viết.

Đối với từ vựng con chưa nhớ hoặc viết sai chính tả, con tập viết lại.

Ngày tiếp theo con viết lại các từ vựng thuộc chủ đề đã học của hôm trước.

Ôn tập tiếp các chủ đề tiếp theo.

 

2. Tổng hợp cấu trúc cấp độ Starters:

  

Con đọc và đánh dấu lại những phần không hiểu.

Con đặt một câu với mỗi mẫu tương ứng.

 

3. Bộ đề thi mẫu cấp độ Starters test 1 Tải tại đây: ; Key: tải tại đây

 

Con làm bài thi trong thời gian quy định (20 phút cho phần thi Nghe, 20 phút cho phần thi Đọc Viết)

 

Cấp độ Movers

 

Tài liệu in bắt buộc cho con trước khi tham gia ôn thi tập trung Tải tại đây:

Tài liệu bao gồm:

 

1. Tổng hợp từ vựng cấp độ Movers bằng tranh:

 

Mỗi ngày con ôn lại 1-3 chủ đề (2-6 trang).

Con nhìn từ bên dưới đọc và tìm tranh minh họa từ đó trong bức tranh phía trên.

Con đánh dấu lại những từ chưa biết.

Con nhìn tranh phía trên (che phần chữ phía dưới) và viết lại các từ vựng mà con nhớ.

Con kiểm tra lại chính tả của các từ đã viết.

Đối với từ vựng con chưa nhớ hoặc viết sai chính tả, con tập viết lại.

Ngày tiếp theo con viết lại các từ vựng thuộc chủ đề đã học của hôm trước.

Ôn tập tiếp các chủ đề tiếp theo.

 

2. Tổng hợp cấu trúc cấp độ Movers

 

Con ôn tập cả phần cấu trúc của Movers và Starters.

Con đọc và đánh dấu lại những phần không hiểu.

Con đặt một câu với mỗi mẫu tương ứng.

 

3. Bộ đề thi mẫu cấp độ Movers test 1: tải tại đây; key: tải tại đây

 

 Con làm bài thi trong thời gian quy định (25 phút cho phần thi Nghe, 30 phút cho phần thi Đọc Viết).

 

Cấp độ Flyers

 

Tài liệu bắt buộc in cho con trước khi tham dự lớp ôn thi tập trung Tải tại đây:

Tài liệu bao gồm:

 

1. Tổng hợp từ vựng cấp độ Flyers:

 

Mỗi ngày con ôn lại 1-3 chủ đề (2-6 trang).

Con đọc và viết lại nghĩa bằng tiếng Việt bên cạnh.

Con tra từ đỉên hoặc đánh dấu lại những từ chưa biết.

Dựa vào phần nghĩa tiếng Việt con đã viết, con che đi phần tiếng Anh và viết lại từ vựng ra giấy.

Con kiểm tra lại chính tả của các từ đã viết.

Đối với từ vựng con chưa nhớ hoặc viết sai chính tả, con tập viết lại.

Ngày tiếp theo con viết lại các từ vựng thuộc chủ đề đã học của hôm trước.

Ôn tập tiếp các chủ đề tiếp theo.

 

 2. Tổng hợp cấu trúc cấp độ Flyers

 

Con ôn tập cả phần cấu trúc của Flyers, Movers và Starters.

Con đọc và đánh dấu lại những phần không hiểu.

Con đặt một câu với mỗi mẫu tương ứng.

 

3. Bộ đề thi mẫu cấp độ Flyers test 1: tải tại đây; key: tải tại đây

 

 Con làm bài thi trong thời gian quy định (30 phút cho phần thi Nghe, 35 phút cho phần thi Đọc Viết).

 

Nếu phụ huynh gặp sự cố khi tải tài liệu xin email trực tiếp tới địa chỉ: info@summerschool.edu.vn

 

Quý phụ huynh lưu ý mang đầy đủ tài liệu đến buổi ôn tập đầu tiên Chủ Nhật ngày 13/3/2016.

 

 

 

Nhận thông tin Summer School


Thống kê truy cập

Tổng truy cập:

Online: