Kết quả cuộc thi Summer Olympic Tiếng Anh 2014

Kết quả cuộc thi Summer Olympic Tiếng Anh 2014

 


 

Khối lớp 6

tiếng anh trẻ em, tieng anh cho tre em, olympic tieng anh

Nguyễn Xuyến Chi

Lớp FA9 - Cơ sở Kim Mã Thượng

tiếng anh trẻ em, tieng anh cho tre em, olympic tieng anh

Nghiêm Thanh Tùng

Lớp NP5B1 - Cơ sở Kim Mã Thượng

Nguyễn Minh Hà

Đã từng học tại Summer School

tiếng anh trẻ em, tieng anh cho tre em, olympic tieng anh

Vũ Hà Phương

Lớp NP5B1 - Cơ sở Kim Mã Thượng

Bùi Diệu Linh

Lớp NP5B1 - Cơ sở Kim Mã Thượng

Trần Duy Khang

Lớp NP5B1 - Cơ sở Kim Mã Thượng

tiếng anh trẻ em, tieng anh cho tre em, olympic tieng anh

Nguyễn Lê Hà Linh

Đã từng học tại Summer School

Bùi Minh Anh

Lớp FA9 -  Cơ sở Kim Mã Thượng

Trần Nguyễn Mỹ Anh

Lớp FB5 - Cơ sở Kim Mã Thượng

Bùi Thu An

Lớp FB5 - Cơ sở Kim Mã Thượng

Lê Văn Khoa

Lớp FB1 - Cơ sở Võ Văn Dũng

Tống Đức Minh

Lớp FB5 - Cơ sở Kim Mã Thượng

 


 

Khối lớp 5

tiếng anh trẻ em, tieng anh cho tre em, olympic tieng anh

Lò Hải Long

Lớp MB18 - Cơ sở Kim Mã Thượng

tiếng anh trẻ em, tieng anh cho tre em, olympic tieng anh

Ngô Thị Hiền Mai

Lớp FB1 - Cơ sở Võ Văn Dũng

Đoàn Hạ Vy

Lớp MB10 - Cơ sở Võ Văn Dũng

tiếng anh trẻ em, tieng anh cho tre em, olympic tieng anh

Đặng Huyền Trang

Lớp MB17 - Cơ sở Kim Mã Thượng

Vũ Trần Hà Thu

Lớp MB18 - Cơ sở Kim Mã Thượng

Trần Kim Thanh

Lớp MB8 - Cơ sở Võ Văn Dũng

tiếng anh trẻ em, tieng anh cho tre em, olympic tieng anh

Hà Bảo Anh

Lớp MB8 - Cơ sở Võ Văn Dũng

Lưu Ngọc Anh

Lớp NP4A1 - Cơ sở Ngụy Như Kon Tum

Nguyễn Bình Minh

Lớp MB19 - Cơ sở Kim Mã Thượng

Lê Hoàng Bảo Minh

Lớp MB8 - Cơ sở Võ Văn Dũng

Phạm Minh Ngọc

Lớp MB8 - Cơ sở Võ Văn Dũng

Hà Thanh Tùng

Lớp MB18 - Cơ sở Kim Mã Thượng

Nguyễn Hữu Khánh

Lớp SB16 - Cơ sở Võ Văn Dũng

 


 

Khối lớp 4

tiếng anh trẻ em, tieng anh cho tre em, olympic tieng anh

Lê Kỳ Nam

tiếng anh trẻ em, tieng anh cho tre em, olympic tieng anh

Nguyễn Nam Huy

Nguyễn Tú Quyên

tiếng anh trẻ em, tieng anh cho tre em, olympic tieng anh

Hoàng Xuân Linh Anh

Hồ Hoài Nam

Lớp MB19 - Cơ sở Kim Mã Thượng

Nguyễn Lê Minh Phụng

Lớp FB1 - Cơ sở Võ Văn Dũng

 

tiếng anh trẻ em, tieng anh cho tre em, olympic tieng anh

Dương Vân Anh

Phùng Minh Ánh

Lớp NP4A1 - Cơ sở Ngụy Như Kon Tum

Vũ Đình Chí Bách

Kiều Ngọc Phương Nhi

Lê Vũ Tố Như

Lớp MA18 - Cơ sở Võ Văn Dũng

Vũ Khánh Vi

Lớp MB20 - Cơ sở Kim Mã Thượng

Đỗ Công Vinh


 

- Đối với học sinh đang theo học tại Summer School, giấy báo điểm thi sẽ trả trực tiếp tại bàn lễ tân các cơ sở.

- Đối với học sinh không theo học tại Summer School, Trung tâm sẽ gửi kết quả thi của con qua email vào thứ 2 ngày 25/08/2014.

 


 

Buổi lễ trao giải sẽ tổ chức vào 9h00 Chủ nhật ngày 07 tháng 09 năm 2014 tại Summer School 69 Kim Mã Thượng.

 

 

Nhận thông tin Summer School


Thống kê truy cập

Tổng truy cập:

Online: