Những điều cần biết về kỳ thi Toefl Junior

Bài thi TOEFL Junior là gì?

TOEFL Junior là bài thi được Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) nghiên cứu và thiết kế dành riêng cho học sinh THCS và đầu THPT. 

Trong khi bài thi TOEFL ở cấp độ đại học của ETS hiện đang là một trong những tiêu chuẩn đánh giá trình độ tiếng Anh trên toàn thế giới, bài thi TOEFL Junior lại có vai trò đo lường mức độ mà học sinh trung học cơ sở hoặc học sinh đầu trung học phổ thông đạt được đối với kỹ năng tiếng Anh học thuật (academic English) và tiếng Anh thường thức (social English) tiêu biểu cho môi trường giảng dạy bằng tiếng Anh.

Bài thi TOEFL Junior:

 • Cung cấp cho phụ huynh, học sinh và giáo viên những thông tin khách quan về sự tiến bộ của học sinh trong việc phát triển các kỹ năng tiếng Anh theo thời gian.
 • Phục vụ như một công cụ đo lường giúp hỗ trợ việc phân loại trình độ đầu vào của học sinh trong các chương trình đào tạo tiếng Anh.
 • Đánh giá kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở giai đoạn đang phát triển của trẻ để chuẩn bị cho việc học tập, nghiên cứu bằng tiếng Anh trong tương lai.
 • Cung cấp các thông tin hữu ích phục vụ cho mục đích giảng dạy

TOEFL Junior mang tính kế thừa và nằm trong hệ thống “Gia đình TOEFL” gồm TOEFL Primary (dành cho học sinh tiểu học), TOEFL Junior (dành cho học sinh phổ thông), TOEFL iBT (dành cho học sinh THPT có định hướng du học), TOEFL ITP (dành cho học sinh THPT để xét tốt nghiệp Tú tài hoặc cử nhân chuyển tiếp, học cao học trong nước) …

Cấu trúc bài thi TOEFL Junior

Bài thi TOEFL Junior là bài thi trên giấy bao gồm 126 câu hỏi trắc nghiệm, chia làm 3 phần — Nghe hiểu, Ngữ pháp và từ vựng, và Đọc hiểu.

Mỗi phần bao gồm 42 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 đáp án lựa chọn, tổng thời gian làm bài thi là 1 tiếng 55 phút.

Một số câu hỏi trong bài thi có thể không được tính vào điểm của phần thi đó hoặc tổng điểm. Đối với những câu hỏi được tính điểm, mỗi câu trả lời đúng đều được tính điểm ngang nhau. Bảng dưới đây tóm tắt cấu trúc bài thi.

Nội dung từng bài thi của Toefl Junior

 • Bài thi Nghe hiểu đánh giá khả năng nghe và hiểu tiếng Anh sử dụng trong cuộc sống thường nhật và trong môi trường học tập của thí sinh.
 • Bài thi Ngữ pháp và từ vựng đánh giá mức độ thông thạo của thí sinh đối với các kỹ năng tiếng Anh quan trọng như ngữ pháp và từ vựng sử dụng trong ngữ cảnh cụ thể.
 • Bài thi Đọc hiểu đánh giá khả năng đọc và hiểu các văn bản học thuật và phi học thuật bằng tiếng Anh.

1. Bài thi Nghe hiểu (Listening)

 • Phần thi Nghe hiểu kiểm tra khả năng nghe những đoạn tiếng Anh giao tiếp thường nhật và học thuật.
 • Phần thi có 42 câu hỏi.
 • Thí sinh được yêu cầu trả lời câu hỏi về các cuộc hội thoại và trò chuyện bằng tiếng Anh phát trong đoạn CD ghi âm.
 • Thời gian làm bài thi cho phần này là khoảng 40 phút. 
 • Thí sinh chỉ được nghe một lần duy nhất.

Các dạng bài nghe

 • Dạng bài nghe đầu tiên là cuộc trò chuyện giữa một giáo viên hoặc cán bộ nhà trường với học sinh. Sau mỗi cuộc trò chuyện sẽ là một câu hỏi. Thí sinh được yêu cầu chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi và tô đáp án tương ứng trên phiếu trả lời.
 • Dạng bài nghe thứ hai bao gồm các cuộc hội thoại ngắn. Sau mỗi một cuộc hội thoại sẽ có 3 câu hỏi hoặc nhiều hơn. Thí sinh sẽ được yêu cầu chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi và tô vào đáp án tương ứng trên phiếu trả lời. 
 • Dạng câu hỏi thứ ba sẽ là cuộc trò chuyện hoặc thảo luận về các chủ đề học thuật. Sau mỗi cuộc trò chuyện hay thảo luận sẽ có bốn câu hỏi hoặc nhiều hơn. Thí sinh sẽ được yêu cầu chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi và tô vào ô tương ứng trên phiếu trả lời. 

2. Bài thi Ngữ pháp và từ vựng (Language form and meaning)

 • Phần Ngữ pháp và từ vựng đánh giá mức độ thông thạo của thí sinh đối với các kĩ năng tiếng Anh quan trọng như ngữ pháp và từ vựng sử dụng trong ngữ cảnh cụ thể.
 • Phần này bao gồm 42 câu hỏi. Trong mỗi câu hỏi sẽ có một ô chứa bốn lựa chọn khác nhau.
 • Thí sinh sẽ được yêu cầu chọn đáp án chính xác nhất để hoàn thành câu hội thoại.
 • Thời gian làm bài cho phần này là 25 phút.

3. Bài thi Đọc hiểu (Reading)

 • Phần Đọc hiểu đánh giá trình độ đọc và hiểu các văn bản học thuật và phi học thuật bằng tiếng Anh của thí sinh.
 • Phần Đọc hiểu có 42 câu hỏi và thời gian làm bài là 50 phút.
 • Sau khi đọc xong mỗi đoạn văn, thí sinh sẽ đọc những câu hỏi về đoạn văn đó, mỗi câu hỏi sẽ có bốn lựa chọn đáp án khác nhau. Thí sinh sẽ chọn đáp án chính xác nhất.

Phiếu điểm

 • Phiếu điểm TOEFL Junior cung cấp những thông tin sau:
 • Mức điểm tổng quát, đi kèm mô tả năng lực tổng quát của thí sinh
 • Tổng số điểm của từng phần thi Nghe hiểu, Từ vựng và Ngữ pháp, Đọc hiểu
 • Mô tả năng lực tiếng Anh điển hình cho mức điểm mà thí sinh đạt được, giúp thí sinh xác định điểm mạnh và điểm cần cải thiện
 • Trình độ theo Khung Tham chiếu Chung Châu Âu (CEFR) được quy đổi từ điểm của mỗi phần
 • Điểm Lexile giúp thí sinh tìm được tài liệu đọc phù hợp với trình độ đọc tiếng Anh của mình

Điểm số được chấp nhận

ETS không đưa ra mức điểm Đỗ/Trượt cố định cho bài thi TOEFL Junior. Mỗi trường tự đưa ra yêu cầu về điểm số cho học sinh của mình khi xét tuyển.

Diễn giải điểm số

Điểm số của bài thi TOEFL Junior được xác định bởi số lượng các câu hỏi mà thí sinh trả lời đúng. Một số câu hỏi trong bài thi có thể không được tính vào điểm của phần thi đó hoặc tổng điểm.

Đối với những câu hỏi được tính điểm, mỗi câu trả lời đúng được tính điểm ngang nhau. Số lượng các câu trả lời đúng của mỗi phần được quy đổi sang điểm số nằm trong dải điểm từ 200 đến 300, với khoảng cách giữa hai điểm số liên tiếp là 5 đơn vị. Tổng số điểm của ba phần dao động từ 600 – 900 và khoảng cách giữa hai điểm số liên tiếp cũng là 5 đơn vị.

Diễn giải mức điểm tổng quát

Bảng dưới đây cho thấy các mức điểm tổng quát, tổng số điểm, mô tả năng lực tổng quát và trình độ CEFR tương ứng của bài thi TOEFL Junior. Phần Mô tả năng lực tổng quát phản ánh năng lực yêu cầu đối với học sinh trung học cơ sở tại các trường giảng dạy bằng tiếng Anh và được sử dụng để xác định trình độ của học sinh theo khung CEFR.

Toefl Junior và khung Tham chiếu Chung Châu Âu CEFR

Điểm từng phần của thí sinh sẽ được quy đổi sang Khung Tham chiếu Chung Châu Âu (CEFR) để giúp thí sinh hiểu ý nghĩa của điểm số đạt được. Điểm bài thi TOEFL Junior cho phép thí sinh xác định trình độ của mình trên một quy chuẩn mang tính toàn cầu.

 

Cuộc thi TOEFL Challenge hàng năm

Giới thiệu

Cuộc thi TOEFL Junior Challenge là cuộc thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh dành riêng cho học sinh bậc THCS. Cuộc thi sử dụng các bài thi quốc tế là TOEFL Junior và TOEFL ITP của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) để làm tiêu chuẩn đánh giá các thí sinh tham dự. Sau cuộc thi, các thí sinh được cấp Phiếu điểm có giá trị toàn cầu công nhận năng lực sử dụng tiếng Anh của người tham dự.

Đơn vị tổ chức

Cuộc thi tiếng Anh TOEFL Junior Challenge được tổ chức bởi IIG Việt Nam - Đại diện chính thức và duy nhất của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam.

Đối tượng dự thi

- Học sinh THCS từ lớp 6 đến lớp 9 đăng ký trên tinh thần tự nguyện.

- Các thí sinh đạt một trong các điều kiện sau sẽ không tham dự Vòng Sơ loại (Vòng 1) mà được đặc cách vào thẳng Vòng Chung kết Thành phố (Vòng 2):

 • Điều kiện 1: Thí sinh đã dự thi Vòng 1 cuộc thi TOEFL Junior Challenge các năm trước và đạt từ 70/100 điểm trở lên.
 • Điều kiện 2: Thí sinh đã sở hữu phiếu điểm TOEFL Junior đạt từ 655/900 điểm trở lên. Phiếu điểm TOEFL Junior xét đặc cách phải còn hiệu lực tính đến ngày đăng kí dự thi.
 • Điều kiện 3: Thí sinh đã sở hữu phiếu điểm TOEFL Primary Step 2 đạt từ 3 Huy hiệu trở lên cho mỗi kỹ năng. Phiếu điểm TOEFL Primary xét đặc cách phải còn hiệu lực tính đến ngày đăng kí dự thi.

Lịch trình và nội dung tổ chức cuộc thi  TOEFL Junior Challenge hàng năm

Nội dung chi tiết các vòng thi

1. Vòng Sơ loại (Vòng 1):

 • Cấu trúc bài thi: Gồm 42 câu, thi trong vòng 50 phút;
 • Hình thức thi: Thi trên giấy;
 • Lệ phí thi: BTC hỗ trợ 100% lệ phí thi;
 • Kết quả: Kết quả của Vòng 1 sẽ được thông báo dự kiến sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thi chính thức.

2. Vòng Chung kết Thành phố (Vòng 2):

 1. Cẩu trúc bài thi: Gồm 126 câu, thi trong vòng 115 phút
 2. Hình thức thi: Thi trên giấy.
 3. Đối tượng dự thi:
  1. Thí sinh tham gia Vòng 1 đạt 50/100 điểm trở lên, hoặc;
  2. Thí sinh đủ điều kiện miễn thi Vòng 1 đã nêu tại mục 2.
 4. Lệ phí lấy Phiếu điểm Quốc tế: 690.000 VND/thí sinh (có thể thay đổi tùy từng năm)
 5. Kết quả: Kết quả của Vòng 2 sẽ được thông báo dự kiến sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thi chính thức.

Tất cả các thí sinh tham dự Vòng 2 đều được nhận Phiếu điểm TOEFL Junior có giá trị quốc tế do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp sau 15 ngày làm việc kể từ ngày thi chính thức. BTC sẽ công bố cách thức nhận Phiếu điểm trên website của BTC.

3. Vòng Chung kết Quốc gia (Vòng 3): Thi bài thi TOEFL ITP

 • Cấu trúc bài thi: Gồm 140 câu hỏi, thi trong 115 phút (không kể thời gian làm thủ tục);
 • Hình thức thi: Thi trên giấy;
 • Đối tượng dự thi: 50 thí sinh có kết quả cao nhất Vòng 2 sẽ được BTC gửi thông báo đến nhà trường, thông báo danh sách trên website của BTC, email và SMS cho phụ huynh mời thí sinh tham dự Vòng 3 - Vòng Chung kết Quốc gia.
 • Lệ phí thi: BTC tài trợ 100% lệ phí thi;
 • Kết quả của Vòng 3 sẽ được thông báo dự kiến sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thi chính thức.

Có lẽ chính việc một số trường có thể sử dụng kết quả thi TOEFL Challenge làm căn cứ xét tuyển đã giúp cuộc thi này ngày càng trở nên phổ biến. Vì vậy ngày càng có nhiều cha mẹ học sinh tìm kiếm tài liệu luyện thi TOEFL Junior

 

Nhận thông tin Summer School


Thống kê truy cập

Tổng truy cập:

Online: