Tổng quan về bài thi TOEFL PRIMARY STANDARD

TOEFL Primary Standard là bài thi được Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) nghiên cứu dành riêng cho học sinh tiểu học nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh và phát triển năng lực tư duy của trẻ ngay từ lúc nhỏ.

TOEFL Primary mang tính kế thừa và nằm trong hệ thống “Gia đình TOEFL” gồm TOEFL Primary (dành cho học sinh tiểu học), TOEFL Junior (dành cho học sinh phổ thông), TOEFL iBT (dành cho học sinh THPT có định hướng du học), TOEFL ITP (dành cho học sinh THPT để xét tốt nghiệp Tú tài hoặc cử nhân chuyển tiếp.học cao học trong nước)…

Sư ra đời của bài thi TOEFL Primary đã hoàn thiện hệ thống bài thi chuẩn quốc tế đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh từ thấp đến cao cho học sinh theo các bậc học khác nhau.

 

 1. Mục đích bài thi

 • Là công cụ hiệu quả giúp phụ huynh và giáo viên bước đầu nắm bắt được chính xác trình độ tiếng Anh của học sinh trong lĩnh vực học thuật và xã hội.
 • Đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong quá trình trau dồi và phát triển các kỹ năng suy luận theo thời gian.
 • Được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để sắp xếp học sinh vào những chương trình phù hợp trong quá trình đào tạo tiếng Anh và phát triển ngôn ngữ cho trẻ từ thấp đến cao.
 1. Cấu trúc bài thi

Bài thi TOEFL Primary Standard gồm 2 cấp độ:

Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 1:

 • Là bài thi trên giấy, đánh giá mức độ thành thạo về các kỹ năng Nghe hiểu và Đọc hiểu của học sinh đang học tiếng Anh ở giai đoạn đầu; định hướng phát triển ngôn ngữ cho học sinh ngay từ nhỏ; gồm các nội dung:
 • Những bối cảnh quen thuộc (trường học, gia đình, các họat động ngoại khóa…).
 • Các công thức toán học cơ bản.
 • Từ vựng cơ bản và những cụm từ thông dụng.
 • Cách thức yêu cầu và chỉ dẫn ngắn, đơn giản.
 • Những bài học ngắn, đơn giản liên quan tới những trải nghiệm hàng ngày của trẻ.

Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 2:

 • Là bài thi trên giấy, đánh giá mức độ thành thạo vềcác kỹ năng Nghe hiểu và Đọc hiểu của học sinh; định hướng phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh tiểu học; gồm các nội dung:
 • Những thành ngữ, lời yêu cầu, chỉ dẫn và những cụm từ cơ bản.
 • Đoạn truyện ngắn hoặc hội thoại đơn giản với chủ đề hàng ngày.
 • Những từ mới trong các bối cảnh khác nhau.
 • Những đoạn văn với nội dung phù hợp.

ETS khuyến nghị học sinh lớp 2, lớp 3 nên sử dụng bài thi TOEFL Primary Cấp độ 1 và học sinh lớp 4, lớp 5 nên sử dụng bài thi TOEFL Primary Cấp độ 2.

 1. Mẫu phiếu điểm

 1. So sánh với chuẩn đầu ra tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học (**)

 • Đây là mức điểm tối thiểu cần đạt được dành cho học sinh chương trình TATC (Tiếng Anh tăng cường) tại TP. Hồ Chí Minh.
 • Ký hiệu “<”  tương đương mức cận trình độ.
 • Điểm số TOEFL Primary Standard đã được Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Hồ Chí Minh công nhận trở thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá trình độ tiếng Anh của các học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố. Cụ thể:

(**) Trích từ công văn số 384/GDĐT-VP về chuẩn đầu ra tiếng Anh của học sinh TP.HCM theo hệ thống đánh giá của ETS do GĐ Sở GD&ĐT TP.HCM ký ngày 17/2/2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *