CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TẠI SUMMER SCHOOL

Các khóa học tiếng Anh của Summer School đều hướng các em học sinh từng bước tiến lên theo “Mô hình cấp độ – Tiếp bước thành công”, phát triển đều cả 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Trường liên tục tuyển sinh và tổ chức các kỳ thi dành cho các bạn học sinh muốn kiểm tra kiến thức, đào tạo các học sinh có kiến thức vững vàng để tham gia các kỳ thi cấp chứng chỉ Quốc tế.