TIẾNG ANH LUYỆN THI CAMBRIGE, TOEFL, IELTS

TIẾNG ANH LUYỆN THI CAMBRIDGE, TOEFL, IELTS

Chương trình tiếng Anh luyện thi Ielts

Phạm Minh Nhật – Lê Vũ Tố Như – Đỗ Quang Minh đạt 8.0 Ielts năm lớp 11
Vinh danh học sinh đạt kết quả 7.0 – 8.0 Ielts
  • Chương trình học tiếng Anh luyện thi Ielts phù hợp với độ tuổi từ 13 (lớp 8), có định hướng tham gia thi lấy chứng chỉ Ielts.

Tất cả các khóa học tiếng Anh tiểu học, trung học cơ sở; từ vựng và ngữ pháp chuyên sâu do Summer School tổ chức đều định hướng xây dựng nền tảng luyện thi Ielts.

  • Thời gian học: Tối thiểu 36 giờ học.
  • Giáo viên giảng dạy: Giáo viên Việt Nam giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực luyện thi Ielts.
  • Giáo trình sử dụng: Các giáo trình chuyên về từ vựng, nói, viết học thuật và các bộ đề luyện thi Ielts được cập nhật.

Chương trình tiếng Anh luyện thi Cambridge, Toefl Primary, Toefl Junior

Hoàng Công Thành – Đạt bậc C1 chứng chỉ FCE của Cambridge
Trần Thế Khang – 895/900 Toefl Junior
  • Chương trình học tiếng Anh luyện thi Cambridge, Toefl Primary, Toefl Junior phù hợp với độ tuổi từ 8 – 15, có định hướng tham gia thi lấy các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nêu trên.

Tất cả các khóa học tiếng Anh tiểu học, trung học cơ sở; từ vựng và ngữ pháp chuyên sâu do Summer School tổ chức đều định hướng luyện thi Cambridge, Toefl và các kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh khác.

  • Thời gian học: Luyện thi ngắn hạn trong 2 – 4 tuần.
  • Giáo viên giảng dạy: Giáo viên Việt Nam giàu kinh nghiệm.
  • Giáo trình sử dụng: Các bộ đề luyện thi Cambridge, Toefl của các nhà xuất bản nổi tiếng thế giới.