TIẾNG ANH TIỂU HỌC

Chương trình tiếng Anh tiểu học

  • Chương trình học tiếng Anh trẻ em phù hợp với độ tuổi từ 7 – 12.
  • Thời gian học: 2 buổi/1 tuần, 90 phút/1 buổi.
  • Giáo viên giảng dạy: Giáo viên Việt kết hợp với giáo viên nước ngoài.
  • Giáo trình sử dụng: Bộ sách Family and Friends 1 – 6.

Đặc điểm vượt trội

  • Chương trình học tiếng Anh trẻ em đạt chuẩn quốc tế.
  • Phương pháp giảng dạy tiếng Anh trẻ em hiện đại, lấy người học làm trọng tâm, truyền cảm hứng, chơi mà học – học mà chơi.
  • Hệ thống đánh giá tiếng Anh thường xuyên, gửi báo cáo định kỳ.
  • Lộ trình học tiếng Anh cụ thể và liên thông.