MIỄN PHÍ TÀI LIỆU DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

TẶNG MIỄN PHÍ TRỌN BỘ TÀI LIỆU TỰ HỌC TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH  TIỂU HỌC

Thân gửi các phụ huynh,

Để tạo điều kiện cho các bạn học sinh học tập môn tiếng Anh ngày càng tiến bộ, trung tâm tiếng Anh trẻ em Summer School xin gửi tới bố mẹ link download các tài liệu cơ bản dành cho nhóm tuổi tiểu học.

Hi vọng bố mẹ và các bạn học sinh sẽ dành thời gian để sử dụng bộ tài liệu này hiệu quả trong một năm.

TRÌNH ĐỘ TỪ ĐẦU – STARTERS

Link download:  02 – Starters

Mô tả tài liệu:

STORY:

 • Bộ Reading A to Z cấp độ A; bộ Dolphin reader và bộ Biscuits: Tăng cường từ vựng, cấu trúc câu đơn giản.
 • Oxford phonics world reader level 2, 3: Tìm hiểu cách phát âm với các nguyên âm đôi, nguyên âm dài.
 • Bộ Science Reader – grade 1, 2: Rèn luyện tiếng Anh với kiến thức khoa học, tự nhiên.

LUYỆN THI CAMBRIDGE: Học và luyện tập dạng bài thi chuẩn Cambridge dành cho trẻ 8 – 9 tuổi.

 • Bộ Skill builder for young learners 1, 2 và Starters phiên bản Authentic 1, 2, 3: Luyện tập bài thi Cambridge Starters.
 • Bộ Get ready for starters, Practice and Pass, Fun for starters: Rèn luyện các kỹ năng trong bài thi bố mẹ giúp các con rèn luyện các bài tập.

TRÌNH ĐỘ A1 – MOVERS

Link download:  03 – Movers

Mô tả tài liệu:

STORY:

 • Bộ truyện Reading explorer, Oxford primary history hay science reader level 4, 5: Tăng cường từ vựng, kỹ năng đọc hiểu.
 • Bộ Oxford phonics world reader level 4, 5: Tìm hiểu cách phát âm.

LUYỆN THI CAMBRIDGE: Học và luyện tập dạng bài thi chuẩn Cambridge dành cho trẻ 8 – 10 tuổi.

 • Bộ Skill builder for young learners 1, 2 và Movers phiên bản Authentic 1, 2, 3: Luyện tập bài thi Cambridge Movers.
 • Bộ Get ready for Movers, Practice and Pass, Fun for Movers hay Movers writing skills: Rèn luyện các kỹ năng trong bài thi bố mẹ giúp các con rèn luyện các bài tập.

TRÌNH ĐỘ A2 – FLYERS

Link download:  04 – Flyers

Mô tả tài liệu:

STORY:

 • Bộ Oxford primary 4, 5, 6 và bộ science reader level 5, 6: Tăng cường từ vựng, phát âm và kỹ năng đọc hiểu.
 • Bộ Oxford Primary skill – Reading and Writing: Học viết theo chủ đề.

LUYỆN THI CAMBRIDGE: Học và luyện tập dạng bài thi chuẩn Cambridge dành cho trẻ 11 – 12 tuổi.

 • Bộ Skill builder for young learners 1, 2 và Flyers phiên bản Authentic 1, 2, 3: Luyện tập bài thi Cambridge Flyers.
 • Bộ Get ready for Flyers, Practice and Pass, Fun for Flyers hay Flyers writing skills: Rèn luyện các kỹ năng trong bài thi bố mẹ giúp các con rèn luyện các bài tập.

Để bố trí lịch kiểm tra và tư vấn 1 – 1 về lộ trình học tiếng Anh, phụ huynh liên lạc với hotline +84 865672969 của Summer School để đặt lịch.