Để học tốt tiếng anh

  • Một số cụm từ viết tắt trong tiếng Anh

    Học những cụm từ viết tắt thông dụng trong tiếng Anh sẽ giúp bạn "theo kịp" bạn bè và giúp bạn giao tiếp một cách hiệu quả hơn

    Chi tiết >>
  • Đại từ trong Tiếng Anh (English Pronouns)

    Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh thường đứng ở vị trí chủ ngữ trong câu hoặc đứng sau động từ be, đằng sau các phó từ so sánh như than, as, that... Đại từ nhân này được chia thành ba ngôi, chia theo số ít, số nhiều và theo…

    Chi tiết >>
Nhận thông tin Summer School


Thống kê truy cập

Tổng truy cập:

Online: