Download CD Học liệu

Chia sẻ tài nguyên miễn phí của Summer School.
Host download: Mediafire, MEGA, Goole drive

 

HOORAY

Song & Chants Audio CD

Level A (A1, A2, A3): Tại đây

Level B (B1, B2, B3): Tại đây

Activities & Project Audio CD

Level A (A1, A2, A3): Tại đây

Level B (B1, B2, B3): Tại đây 

 

SUPER TOTS

Super Tots 1: CD 1 | CD 2

Super Tots 2: CD 1 | CD 2

 

PLAYWAY TO ENGLISH

Playway to English 1: CD

Playway to English 2: CD 1 | CD 2

 

SUPER KIDS

Super Kids 1:  CD 1 | CD 2

 

FAMILY AND FRIENDS

Family and Friends 1: CD 1 | CD 2

Family and Friends 2: CD 1 | CD 2 | CD 3

Family and Friends 3: CD 1 | CD 2 | CD 3

Family and Friends 4: CD 1 | CD 2 | CD 3

Family and Friends 5: CD 1 | CD 2

Family and Friends 6: CD 1 | CD 2

 
 
OXFORD PHONICS WORLD

Phonics World 1 CD 1: Part 1 | Part 2 | Part 3

Phonics World 1 CD 2: Part 1 | Part 2 | Part 3

Phonics World 2 CD 1: Full

Phonics World 2 CD 2: Full

Phonics World 3 CD 1: Full

Phonics World 3 CD 2: Full

Phonics World 4 CD 1: Full

Phonics World 4 CD 2: Full

Phonics World 5 CD 1: Full

Phonics World 5 CD 2: Full

 

Vì file nặng nên với Phonics 1 mọi người cần down đủ 3 part sau đó extract file rar sẽ được file gốc.

 
Nhận thông tin Summer School


Thống kê truy cập

Tổng truy cập:

Online: