Mô hình cấp độ tương ứng

Mô hình cấp độ cho thấy mối tương quan giữa các khóa học của Summer School với các kỳ thi chuẩn của Đại học Cambridge. Chúng tôi có các khóa học liên thông từ trình độ Starters đến hết Flyers cho học sinh tiểu học, và kế đó là các khóa học dành cho học sinh trung học cơ sở để đạt chuẩn các kỳ thi KET, PET, FCE.

KET (Trình độ tiếng Anh "chìa khóa") là trình độ tiếng Anh cho người bắt đầu, cũng là trình độ đánh giá đầu tiên trong khuôn khổ Khung đánh giá tiếng Anh chính của ĐH Cambridge. Vượt qua bài thi KET, thí sinh sẽ có trình độ sử dụng tiếng Anh ở mức độ cơ bản nhất với các kỹ năng thiết yếu trong giao tiếp ở môi trường xã hội và làm việc sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp. Bài thi KET gồm 3 phần thi: Đọc - Viết, Nghe và Nói.

 

PET (Trình độ sơ cấp) là trình độ thứ hai trong Khung đánh giá tiếng Anh chính của ĐH Cambridge. Ở trình độ này, người sử dụng đã có các kỹ năng tương đối tốt để có thể ứng phó với các tình huống giao tiếp xã hội và công việc thông thường trong môi trường sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp. Bài thi PET có ba phần: Đọc - Viết, Nghe và Nói.

 

FCE (Chứng chỉ tiếng Anh thứ nhất) là trình độ thứ ba trong Khung đánh giá tiếng Anh chính của ĐH Cambridge. Ở trình độ này, người sử dụng đã có thể giao tiếp tiếng Anh tương đối thoải mái ở một nước nói tiếng Anh. Nhiều doanh nghiệp và tổ chức tuyển dụng trên thế giới công nhận FCE là trình độ tiếng Anh đủ điều kiện làm việc ở một số vị trí quản lý nhất định. Bài thi FCE bao gồm 5 phần: Đọc, Viết, Sử dụng tiếng Anh, Nghe, và Nói.

Nhận thông tin Summer School


Thống kê truy cập

Tổng truy cập:

Online: